Wat?

Lieve distilleerde uit al die ervaringen een erg mooie les. in alle bedrijven, waarmee ze contact had, trof ze bij de diverse medewerkers - van de top tot de bedrijfsvloer - enorm veel inzet, enthousiasme en werkkracht aan. Hun hoofddoel? Ervoor zorgen dat hun bedrijf zo sterk mogelijk groeit. Dat vergt een grote betrokkenheid, creativiteit en geloof in en kennis van het eigen product of dienst.
Ze ontdekte telkens opnieuw de wens om efficiënter te werken, strategisch te denken op lange termijn en maatschappelijke betrokkenheid op mens, maatschappij en milieu. Inzicht in zaken
Ontworpen door Kubis